تقویم ها همواره یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده اند. این تقویم ها می باشند که روزها و وقایع زندگی افراد را یاداوری می کنند. کمتر اداره و سازمانی را می توانید پیدا کنید که بر روی میز کارمندانش یک تقویم رومیزی نباشد. تقویم های رومیزی یکی از بهترین انواع تبلیغات برای مشاغل نوپا می باشد.

مخاطب کار شما هر روز که به تقویم نگاه می کند به یاد برند شما خواهد افتاد. هر سال ۳۶۵ روز می باشد و این یعنی یک مشتری ۳۶۵ روز تبلیغ شما را مشاهده خواهد کرد. تنها با پرداخت مبلغی اندک برای هر تقویم می توانید بیشترین بازدهی را کسب کنید. در این مطلب به ویژگی های تقویم رومیزی می پردازیم.

تقویم های رومیزی در پایان سال

یکی از هدایای تبلیغاتی در روزهای آخر سال تقویم ها می باشند که همراه با سالنامه های تبلیغاتی به عنوان یک هدیه مناسب برای کسب و کارها محسوب می شود و مدیران از این هدایای تبلیغاتی برای جذب مشتریان خود استفاده می نمایند. مردم در روزهای آخر سال بدنبال تقویم سال جدید می باشند و شما می توانید با ارائه این هدیه به انها در ذهن و یاد انها اسم و برند خود را حک نمایید.

ویژگی تقویم های رومیزی

تقویم های رومیزی برخلاف سالنامه ها کامل و جامع می باشند. در سالنامه ها شما برای دیدن روز بعد باید ورق بزنید اما در تقویم های رومیزی تمام روزهای یک فصل در یک صفحه گنجاده می شود و تبلیغات برند شما در کنار صفحه ثابت می باشد و نیازی به هزینه چاپ اضافه برای هر برگ نمی باشد. تقویم های رومیزی می تواند بصورت ماهانه و یا فصلی چاپ گردد. در نمونه های ماهانه هر تقویم از ۱۳ برگ تشکیل شده است که ۱۲ عدد آن مربوط به ماه های سال و یک برگ مربوط به اطلاعات شرکت می باشد. البته شما می توانید به شرکت تبلیغاتی سفارش درج لوگوی خود در هر صفحه را دهید. با این ویژگی می توانید در هر صفحه یک محصول جدید را به مخاطبان خود معرفی نمایید. مدل دیگر فصلی می باشد که اگرچه تعداد درج محصولات در آنها کمتر است اما قیمت تمام شده آنها برای کسب و کارها بسیار پایین تر از نسخه های ماهانه می باشد.

پایه های تقویم های رومیزی تبلیغاتی چگونه اند :

  • پایه سخت
  • پایه غیر سخت