تقویم رومیزی تبلیغاتی با طرح ایران با طراحی خاص و تصاویری زیبا از طبیعت ایران بهمراه فضای کافی جهت یادداشت موارد مهم در روز های هفته بهمراه برگه های یادداشت با پایه گلاسه و سخت بهمراه بسته بندی نفیس، ۳۶۵ روز سال را همراه شما باقی خواهد ماند

تقویم رومیزی تبلیغاتی ایرانتقویم رومیزی تبلیغاتی ایران