مهمترین ویژگی تقویم های پایه غیر سخت نسبت به پایه سخت ها قیمت کمتر این محصولات در تیراژ بالا می باشد. به دلیل استفاده از مواد ضعیف تر در پایه های این نوع از تقویم های رومیزی بهای تمام شده محصول کاهش پیدا می کند و مدیران یک کسب و کار می توانند از این نوع هدیه تبلیغاتی در تیراژ بالا استفاده نمایند. این محصول توان ایستایی خوبی ندارد و عمومی برای کسب و کارهای فصلی مورد استفاده قرار میگیرد. گرم پایه این محصولات بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم می باشد.

سفارش تقویم های رومیزی

شما برای سفارش تقویم های رومیزی ابتدا باید یک طراحی مناسب و اصولی داشته باشید و تعداد و نوع تقویم رومیزی خود را مشخص نمایید. سپس می توانید با مراجعه به یک شرکت تبلیغاتی اقدام به سفارش تقویم های خود نمایید.