طراحی و چاپ انواع تقویم رومیزی بصورت اختصاصی توسط گروه آفرنگ انجام می پذیرد. شما می توانید با تصاویر اختصاصی از کاتالوگ و محصولات و خدمات خود اقدام به تهیه یک تقویم رومیزی اختصاصی نمائید. تفاوت تقویم های رومیزی به نسبت هدایای دیگر مدت زمان ماندگاری این محصول می باشد. تقویم رومیزی ۳۶۵ روز مورد استفاده مخاطب شما یا افراد نزدیک او قرار خواهد گرفت. به همین علت در کنار استفاده از تقویم رومیزی تبلیغات شما هم مورد بازدید قرار می گیرد. و باعث می شود که شما بیشتر دیده شوید.