سایزها عموما بسته به نظر کارفرما می باشند.  سررسیدها می تواند در ابعاد شرکتی یا شخصی چاپ و تولید شود. معمولا از سررسیدهای بزرگ برای کسب و کارهای صنعتی استفاده می نمایند …
ادامه مطلب