این نوع تقویم ها عموما تقویم های ایستاده می باشند. در این نوع از تقویم ها در وسط پایه از یک مقوای محکم استفاده می شود که این مقوا با گلاسه پوشش …
ادامه مطلب